جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخال تزیخه در لغت نامه دهخدا

آخال تزیخه

[تِ خَ] (اِخ) شهري است در گرجستان بر ساحل پسخوچاي داراي شانزده هزار سکنه که قسمتي از آن ارمني باشد.

کلمات مشابه