جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخال در لغت نامه دهخدا

آخال

(اِخ) نام شهري. و رجوع به آخال تزيخه و آخال تکه شود.

کلمات مشابه