جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخاء در لغت نامه دهخدا

آخاء

(ع اِ) جِ اَخ. اخوان. اِخوه.

کلمات مشابه