جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخا در لغت نامه دهخدا

آخا

(صوت) آخ. آفرين.

کلمات مشابه