جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آحاز در لغت نامه دهخدا

آحاز

(اِخ) نام يازدهمين پادشاه يهود، پسر يوثام و پدر حزقيا. و اين کلمه را آخار هم نوشته اند.

کلمات مشابه