جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آحاب در لغت نامه دهخدا

آحاب

(اِخ) اَحاب. رجوع به اَخاب شود.

کلمات مشابه