جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آچین در لغت نامه دهخدا

آچین

(اِ) درختي عظيم با برگي کم عرض و طويل و گلي پنج برگ و سفيد و خوشبوي، و اين درخت در اول گل آرد و سپس برگ کند و پوست بيخ آن مسهلي قوي است.

کلمات مشابه