جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آچاک در لغت نامه دهخدا

آچاک

(اِ) خاک. شاهدي براي اين کلمه يافته نشد و دور نيست که تصحيفي از آخال بمعني خاشاک باشد.

کلمات مشابه