جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آچاردان در لغت نامه دهخدا

آچاردان

(اِ مرکب) ظرفي که در آن ظروف نمک و فلفل و خردل و سرکه و روغن زيتون و جز آن نهند.

کلمات مشابه