جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبانگاه در لغت نامه دهخدا

آبانگاه

(اِخ) نام فرشتهء موکل بر آب. || (اِ مرکب) نام روز دهم فروردين ماه، و گويند اگر در اين روز باران ببارد آبانگاه مردان است و مردان به آب درآيند و اگر نبارد آبانگاه زنان باشد و زنان در آب شوند و اين عمل را بر خود شگون و مبارک دانند. (برهان).

کلمات مشابه