جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آچار در لغت نامه دهخدا

آچار

(ترکي، اِ) (ظ. از آچمق ترکي گشودن) کليد. دست افزار فلزين که بدان چوب پنبهء شيشه و پيچ و مهره هاي آهنين را باز کنند.

کلمات مشابه