جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجیل فروشی در لغت نامه دهخدا

آجیل فروشی

[فُ] (حامص مرکب)شغل آجيل فروش. || (اِ مرکب) دکان آجيل فروش.

کلمات مشابه