جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجیل فروش در لغت نامه دهخدا

آجیل فروش

[فُ] (نف مرکب) بايع و فروشندهء آجيل.

کلمات مشابه