جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجیل در لغت نامه دهخدا

آجیل

(اِ) خشک ميوه. مجموع پسته، بادام، نخود، فندق، تخمهء کدو و تخمهء هندوانهء تف داده و نمک زده يا آچارده. || نقل، مزه و توسعاً هر نعمت و فائده که از کسي بديگري رسد از خوراک و پوشاک و نقدينه.
-آجيل مشکل گشا؛ خشک ميوه ها باشد که زنان بنذر بخشند برآمدن حاجتي را.

کلمات مشابه