جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبانگان در لغت نامه دهخدا

آبانگان

(اِ مرکب) نام روز آبان در ماه آبان است، و آن روز عيد آن ماه باشد.

کلمات مشابه