جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجورا در لغت نامه دهخدا

آجورا

(اِ) کورهء خشت پزي. چار. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه