جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجور در لغت نامه دهخدا

آجور

(معرب، اِ) آجر. خشت پخته. معرب آگور.

کلمات مشابه