جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجودان در لغت نامه دهخدا

آجودان

(فرانسوي، ص، اِ)(1) اَجودان. صاحب منصبي معلوم در نظام. نايب.
(1) - Adjudant.

کلمات مشابه