جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجنگان در لغت نامه دهخدا

آجنگان

[جَ / جِ] (اِخ) نام قريه اي بسرخس و معرب آن آجنقان است.

کلمات مشابه