جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجنقان در لغت نامه دهخدا

آجنقان

[جَ / جِ] (اِخ) معرب آجنگان.

کلمات مشابه