جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجن در لغت نامه دهخدا

آجن

[جِ] (ع ص) ماء آجن؛ آب رنگ و طعم بگردانيده. آب بگشته. اَجِن.

کلمات مشابه