جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجم در لغت نامه دهخدا

آجم

[جِ] (ع ص) زده شدهء از طعامي.

کلمات مشابه