جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجله در لغت نامه دهخدا

آجله

[جِ لَ] (ع ص، اِ) تأنيث آجل. || آن جهان. (مهذب الاسماء). آخرت. || هرچه بامهلت باشد.

کلمات مشابه