جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجلاً در لغت نامه دهخدا

آجلاً

[جِ لَنْ] (ع ق) زود. فوراً.

کلمات مشابه