جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجستن در لغت نامه دهخدا

آجستن

[جَ تَ] (مص) نشاندن درخت. (فرهنگ شعوري). رجوع به نواجسته و نواخسته شود.

کلمات مشابه