جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجری در لغت نامه دهخدا

آجری

[جُرْ ري] (ص نسبي) منسوب به آجر يا درب الاَجر و آن محله اي از بغداد بوده و برخي مشاهير بدان منسوبند. || (اِخ) نام و تخلص چند تن از مشايخ بزرگ.

کلمات مشابه