جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجره در لغت نامه دهخدا

آجره

[جُرْ رَ] (معرب، اِ) خشت پخته و جمع آن را به عربي آجر گويند.

کلمات مشابه