جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبال در لغت نامه دهخدا

آبال

(ع اِ) جِ اِبِل.

کلمات مشابه