جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرتراش در لغت نامه دهخدا

آجرتراش

[جُ تَ] (نف مرکب) آنکه آجر را سوده و املس و هموار کند.

کلمات مشابه