جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرپزی در لغت نامه دهخدا

آجرپزی

[جُ پَ] (حامص مرکب) پيشهء فخاري. شغل آجرپز. || (اِ مرکب) کوره و دستگاه آجرپزي.

کلمات مشابه