جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرپز در لغت نامه دهخدا

آجرپز

[جُ پَ] (نف مرکب) فخاري. که آجر سازد.

کلمات مشابه