جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجر در لغت نامه دهخدا

آجر

[جَ] (اِخ) صورتي از هاجر، نام مادر اسماعيل عليه السلام.

کلمات مشابه