جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجر در لغت نامه دهخدا

آجر

[جُ] (از فرانسوي، ص، اِ) (از فرانسويِ آژور) مشبک. بسوراخ، و آن را شبکه و سه پايه نيز گويند.
- آجر زدن؛ سه پايه دوختن و شبکه زدن.

کلمات مشابه