جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آج دوجمش در لغت نامه دهخدا

آج دوجمش

[مِ] (اِخ) شعبه اي از رود قزل اوزن.

کلمات مشابه