جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجدن در لغت نامه دهخدا

آجدن

[جْ / جِ دَ] (مص) رجوع به آژدن شود.

کلمات مشابه