جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجامی در لغت نامه دهخدا

آجامی

(ص نسبي) منسوب به آجام: تبهاي آجامي.

کلمات مشابه