جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجال در لغت نامه دهخدا

آجال

(ع اِ) جِ اَجَل، به معني وقت و مدت معين و محدود و مرگ : تعاقب هر دو [شب و روز] بر... تقريب آجال مصروف است. || جِ اِجْل، به معني گلهء گاو وحشي.

کلمات مشابه