جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجاریدن در لغت نامه دهخدا

آجاریدن

[دَ] (مص) در فرهنگها چنين کلمه اي ضبط نشده، ولي در اين بيت ناصرخسرو اگر تحريفي در آن راه نيافته باشد ظاهراً به معني درگذشتن و تخطي و تجاوز باشد :
نشانه يْ بندگي شکر است و هرگز مردم دانا
ز نسپاسي ز حد بندگي اندر، نياجارد.
ناصرخسرو.

کلمات مشابه