جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجار در لغت نامه دهخدا

آجار

(ع اِ) جِ اجر، به معني مزد.

کلمات مشابه