جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آج آقایان در لغت نامه دهخدا

آج آقایان

(اِخ) (نهر...) رجوع به سومبار شود.

کلمات مشابه