جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبافت در لغت نامه دهخدا

آبافت

(اِ) آبفت.

کلمات مشابه