جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثینه در لغت نامه دهخدا

آثینه

[نَ] (اِخ) آطن.

کلمات مشابه