جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثی در لغت نامه دهخدا

آثی

(ع ص) سخن چين. نمام. عيب گوي.

کلمات مشابه