جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثوری در لغت نامه دهخدا

آثوری

(ص نسبي، اِ) رجوع به آشوري شود.

کلمات مشابه