جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثورا در لغت نامه دهخدا

آثورا

(اِخ) مطابق کتيبه هاي داريوش، نام ديگر آشور است.

کلمات مشابه