جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثور در لغت نامه دهخدا

آثور

(اِخ) رجوع به آشور شود.

کلمات مشابه