جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثم در لغت نامه دهخدا

آثم

[ثِ] (ع ص) بزهمند. بزهکار. (مهذب الاسماء). گناهکار. مجرم. مذنب. عاصي. ج، آثمين، آثمون.

کلمات مشابه