جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثل در لغت نامه دهخدا

آثل

[ثِ] (ع ص) اصيل.

کلمات مشابه