جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آباط در لغت نامه دهخدا

آباط

(ع اِ) جِ اِبط.

کلمات مشابه