جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آثاناسیا در لغت نامه دهخدا

آثاناسیا

(يوناني، اِ) اَثاناسيا. معجوني است نافع در اوجاع کبد و جز آن و معناي کلمه مُنْقِذ يا آيم و بهتر کنم و يا دواء گرگ و بز باشد. (بحرالجواهر).

کلمات مشابه